top of page

Olafprisen, en pris som overrekkes av LEVE - Foreningen for etterlatte ved selvmord


Jeg har i flere år hatt et godt samarbeid med organisasjonen Olafs Minnefond, men i år valgte ledelsen i den organisasjonen å gi stafettpinnen videre til LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I den forbindelse ble jeg bedt om å utforme et helt nytt diplom til overrekkelsen av Olafprisen som skjedde tidligere i september. Den overrekkes hvert år på Litteraturhuset like rundt verdensdagen for selvmord, som er den 10. september.

Det er hyggelig at de ville fortsette å bruke meg til utformingen av diplomet, og jeg vil også fortsette å skrive navnet på diplomet, mottakeren av prisen, samt begrunnelsen for hvorfor de mottar prisen. Jeg beklager at bildet under ikke er en helt 100 % godt bilde, men det ble tatt i hurten og sturten samme dag som jeg skulle overlevere dette. Det vil allikevel gi et inntrykk av hvordan det nå ser ut. Bakgrunnsbildet er en tegning av statuen prisvinneren også mottar, så da henger diplom og statue sammen.

Som jeg tidligere har nevnt så ligger dette nært mitt hjerte, da jeg selv har opplevd å miste et kjært familiemedlem som tok sitt eget liv. Det er dessverre fremdeles mange unge som føler et press at de ikke ser noen annen mulighet til å ta sitt eget liv, så det å jobbe med å forebygge dette og ruste de som trenger hjelp er en utrolig viktig jobb.

Vi har ingen å miste og de som har mistet noen må ha et nettverk som fanger de opp i den fortvilede situasjonen de er i.

Her er lenke til LEVEs prisoverrekkelse: http://www.leve.no/arets-prisvinner/

Recent Posts
Archive
bottom of page